Products

Designer Uniform

“รูปแบบยูนิฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานต้องมีความเรียบง่ายและบ่งบอกความเป็นองค์กรชัดเจน”

Suits / Jackets

ชุดสูท เสื้อสูท Suits / Jackets ยูนิฟอร์มสูทที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะคุณ

Office's wear

ยูนิฟอร์มพนักงาน ออฟฟิต (office’s Uniform) ที่เน้นความน่าเชื่อถือและความคล่องตัว เราออกแบบให้เหมาะกับองค์กรของคุณ ทั้ง หญิงและชาย

Restaurant Uniform

ยูนิฟอร์มพนักงานสำหรับกิจการร้านอาหาร (Restaurant Uniforms) ที่เน้นความจำเพาะของหน้าที่และความคล่องตัวในการทำงาน เช่น เสื้อกุ๊ก, ผ้ากันเปื้อน

Service’s Uniform

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านต่างๆขององค์กรทั้งชายและหญิง เช่น โรงงาน (Factory), ประกอบด้วย เสื้อแจ็คเก็ต และชุดช็อป เสื้อช่าง

Hotels Uniform / Resort & Spa

ชุดยูนิฟอร์มโรงแรม บริการออกแบบและผลิตชุดยูนิฟอร์มสำหรับโรงแรม ชุดพนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับ ชุดพนักงานขับรถ และชุดพนักงานอื่นๆสำหรับโรงแรม

Polo / T-Shirt

บริการออกแบบและผลิตเสื้อยืดและโปโลตามความต้องการของลูกค้า สามารถเลือกเนื้อผ้าตามต้องการได้เรามีเนื้อผ้าหลากหลายแบบ เช่น TK,TC,CVC, COTTON 100%

Feature Clients